نگاهی به آینده

لانینا در ژانویه به اوج خود میرسد...


با بررسی های انجام شده گروه پیشبینی ایران فورکا به این نتیجه رسیدیم بالاترین پتانسیل ریزش سرما به کشور در ماه های ژانویه ( دی ) تا نیمه دوم فوریه ( بهمن ) خواهد بود.


انتظار میرود ریزش سرما در امسال نسبت به سال گذشته بیشتر باشد.


وضعیت بارش ها بهتر میشود: ما در چند تحلیل گذشته هم تاکید کردیم وضعیت بارش ها از آذرماه بهتر میشود و این بار هم همچنان تاکید می کنیم از آذرماه بارش ها در استان های واقع در رشته کوه زاگرس استارت بخورد.


در دی ماه شرایط خوبی برای برفی شدن نوار شمالی کشور دیده ایم:

پیشبینی میکنیم شمال ایران دی ماه برفی شود

دلیل:

لانینا در دی ماه به اوج خود میرسد

دماها در دی ماه زیرنرمال خواهد بود

وضعیت بارشی در دی ماه مساعد خواهد بود


تحلیل و پیشبینی از: مرتضی طاهری

/ 0 نظر / 1690 بازدید